Zneškodňování odpadních vod

V procesu povrchových úprav chemických i elektrochemických je nezbytnou součástí nutnou pro zdárný průběh fungování provozované technologie voda. Voda do procesu vstupuje s určitými požadavky na její fyzikální i chemické složení, procesem prostupuje jako nosné médium pro užívané chemické přípravky a současně jako médium, jež z dílců oplachuje výnosy lázní. Splní-li pak svou funkci a je natolik znečištěná obsahem procesních látek, že její další používání by bylo na škodu procesu povrchové úpravy samotnému, je odváděna pryč. S ohledem na výrazně změněné vlastnosti ve srovnání se vstupem do procesu, nelze ji prostým způsobem vypouštět ani do vodoteče ani do kanalizace. Zde nastupuje svou očistnou funkci zneškodňovací stanice pro oplachové vody a koncentráty, jako technologická sestava zařízení sběrných nádrží, reaktorů, dávkovacích jednotek, usazovacích nádrží, dočišťovacích linek, kalolisů a systému řízení technologických procesů.

Dle množství vstupujících odpadních vod jsou v závislosti na určení a požadavcích odběratelů navrhovány v zásadě dva způsoby řešení, jimž následně odpovídá i konstrukce jednotlivých zařízení a jejich sestava do technologických celků pracujících cyklicky (dávkovitě s odstavnými reaktory výkon cca do 1m3/h) nebo kontinuálně (s reaktory průtočnými do výkonu cca 10m3/h).

Velmi výkonné stanice s výkony nad 10m3/h jsou obvykle koncipovány s využitím ionexových linek.

Technologické vybavení zneškodňovací stanice

Technologické vybavení zneškodňovací stanice

davkovaci-jednotky-chemikalii-zs

Dávkovací jednotky chemikálií ve zneškodňovací stanici

 

Chcete více informací?

Vyplňte všechny položky formuláře a zmáčkněte odeslat.

Jméno
Kontaktní údaj
Může být email, telefon...

Váš dotaz
antispam kód jedna plus dvě rovná se...
napište slovy výsledek malými písmeny

 
GANES, s.r.o. - netkatalog.czLakovny (lakování) a galvanovny - netkatalog.cz

© GANES s.r.o.
realizace pelikanek.cz