Sestava stanic provozovaných průtočným způsobem

Zneškodňování odpadních vod z provozů povrchových úprav středních výkonů s automatizovaným bezobslužným chodem.

Základní rozdíl proti cyklickým stanicím je způsob práce stanice daný uspořádáním hlavního prvku systému – reaktoru v průtočném provedení

sberne-nadrze-oplachovych-vod

Sběrné nádrže oplachových vod z PP

Lamelový usazovák – vrchní pohled

Lamelový usazovák – vrchní pohled

Mezi standardně užívané komponenty zde patří:
  • sběrné nádrže odpadních vod v převážně plastovém provedení kruhového tvaru
  • reaktor průtočný, plastové provedení, kde probíhá postupně v jednotlivých sekcích nátok zneškodňované vody, automatické dávkování chemických činidel v závislosti na pH či Redox potenciálu, míchání s vytvořením kalových vloček a jejich následná odvod do usazovací zařízení
  • dávkování chemikálií v závislosti na výkonu reaktoru a typu chemické reakce je navržena velikost a počet dávkovacích jednotek v provedení maximálně usnadňující obsluze její činnost při doplňování výchozích surovin.
    Vysoká míra mechanizace přípravy roztoků a automatizace vlastního dávkování je zde samozřejmostí
  • usazovací nádrže plastová obdélníková nádrž s lamelovou vestavbou, kterou protéká voda s kalovými vločkami (suspenze), jež fyzikálním působením sedimentují ve vestavbě a klouzají ke dnu nádrže. Odsazená voda pak odtéká mimo nádrž k dočišťovacímu stupni.
  • kalolis deskové provedení s volitelnou velikostí a počtem desek v závislosti na množství vytvořeného kalu. Dle zvolené velikosti pak je možnost jeho ručního či strojního uzavírání a otvírání, pneumatického dosoušení atd. Objemové čerpadlo zahuštěný podíl dopraví do kalolisu k zhutnění a přebytečná voda odteče z kalolisu zpět do systému.
  • dočišťovací linky sestavené z laminátových vertikálních kolon velikostně a obsahově navržené pro potřebu zbavení předčištěné vody zbytkových hodnot překračujících povolené limity v daném regionu. Standardní sestava bývá tvořena mechanickým filtrem – kombinace pískové náplně a náplně uhlí (aktivní + antracit) a ionexovým filtrem s odpovídající náplní pryskyřic dle odlučovaných těžkých kovů.
  • řídící systém – řídící automatizovaně celou sestavu zařízení tvořících v celku zneškodňovací stanici. Základem řídícího systému je Simatic řady S7 a sada čidel zajišťujících správnou odezvu chemických reakcí. Zadávání údajů a komunikace obsluhy se systémem včetně vizualizace procesů probíhá přes obrazovku dotykového panelu.
Měrný objekt na výstupu ze zneškodňovací stanice

Měrný objekt na výstupu
ze zneškodňovací stanice

Příprava vápenného mléka

Příprava vápenného
mléka

Průtočný reaktor

Průtočný reaktor

 

Ovládací dotykový panel na dveřích rozvaděče elektro

Ovládací dotykový panel na dveřích rozvaděče elektro

Ionexová stanice pro dočišťování odpadních vod

Ionexová stanice pro dočišťování odpadních vod

 

 

Chcete více informací?

Vyplňte všechny položky formuláře a zmáčkněte odeslat.

Jméno
Kontaktní údaj
Může být email, telefon...

Váš dotaz
antispam kód jedna plus dvě rovná se...
napište slovy výsledek malými písmeny

 
GANES, s.r.o. - netkatalog.czLakovny (lakování) a galvanovny - netkatalog.cz

© GANES s.r.o.
realizace pelikanek.cz