Odstředivka PERMOLEX-POLAR K.1

PERMOLEX-POLAR K41

Průběžná odstředivka pro regeneraci řezných kapalin při úpravě třísek a brusného kalu.

ŠEST KLADŮ V JEDNOM STROJI:
  • Minimální zbytková vlhkost po usušení třísek
  • Snížení nákladů na uskladnění třísek a brusného kalu
  • Vyšší výnosy při prodeji odpadních třísek
  • Snížení nebezpečí úrazu udržováním čistoty dopravních cest uvnitř i vně podniku
  • Úspora personálu
  • Nízké náklady na opravy a údržbu
TECHNICKÉ ÚDAJE ODSTŘEDIVEK PERMOLEX-POLAR
K40K K41 K51
Průchodnost ocel až 0,5 m3/h až 0,5 m3/h až 0,5-1,7 m3/h
šedá litina až 0,4 m3/h až 0,4 m3/h až 0,5-1,7 m3/h
mosaz až 0,4 m3/h až 0,4 m3/h až 0,5-1,7 m3/h
hliník až 0,5 m3/h až 0,5 m3/h až 0,5-1,7 m3/h
Buben průměr 400 mm 400 mm 500 mm
výška 303 mm 303 mm 386 mm
počet otáček 1480 min-1 980 min-1 980 min-1
K61 K81 K101
Průchodnost ocel 1,7-3,4 m3/h 3,4-6 m3/h 6-10 m3/h
šedá litina 1,7-3,4 m3/h 3,4-6 m3/h 6-10 m3/h
mosaz 1,7-3,4 m3/h 3,4-6 m3/h 6-10 m3/h
hliník 1,7-3,4 m3/h 3,4-6 m3/h 6-10 m3/h
Buben průměr 600 mm 800 mm 1000 mm
výška 400 mm 430 mm 600 mm
počet otáček 980 min-1 735 min-1 735 min-1
Orientační hodnoty
pro hmotnost sypaných třísek
ocel
0,5-1,0 kg/dm3
šedá litina
0,8-1,5 kg/dm3
mosaz
0,5-1,5 kg/dm3
hliník
0,1-0,7 kg/dm3
Jsou možné i jiné otáčky a napětí. Topení lze obdržet jako opci.
 

KOMPAKTNÍ ODSTŘEDIVKA PERMOLEX-POLAR K40K

PERMOLEX-POLAR K40K

PERMOLEX-POLAR K40K

Malá, cenově výhodná, průběžná odstředivka na třísky, kterou je možno instalovat přímo pod vynášecí dopravník Vašeho obráběcího stroje.

  • Kompaktní konstrukce
  • Výhodná pořizovací cena
  • Nízké náklady na opravy a údržbu
  • Zanedbatelná zbytková vlhkost po usušení třísek
Rozměry:

Výška: 1400mm, plocha pro ustavení: 1120mm x 1300mm

Vyprazdňování třísek: ø700mm

 
PERMOLEX-POLAR K40K

PERMOLEX-POLAR K40K

Příklad zařízení:

Permolex-Polar K40K, která je plněna hrablovým dopravníkem, s odvodem suchých třísek do zákaznických vozíků na třísky.

 

FUNKCE ODSTŘEDIVEK PERMOLEX-POLAR

PERMOLEX-POLAR K51s dávkovacím šnekem v řezu

PERMOLEX-POLAR K40Kv řezu

Kovové třísky nebo brusné kaly, smíchané s řeznými kapalinami, jsou do odstředivky přiváděny článkovým, hrablovým nebo šnekovým dopravníkem. Dávkovací šnek (u K41- K101 jako opce) u odstředivky zajišťuje rovnoměrné přivádění materiálu do bubnu. V zařízeních na úpravu třísek s plynulým tokem třísek je zpravidla možno zříci se použití tohoto dávkovacího šneku.

U hliníkových třísek se použití dávkovacího šneku zásadně doporučuje.

Díky zvláštnímu tvaru bubnu jsou třísky působením odstředivé síly pomalu posouvány v bubnu nahoru. U největšího průměru bubnu vystupují řezné kapaliny přes štěrbinové síto z bubnu ven.

Usušené třísky jsou vysouvány přes horní okraj bubnu a jsou metány ven proti odrazovému kruhu.

Třísky a řezné kapaliny jsou z odstředivky odváděny do oddělených vyústění.

U typů K40K až K101 třísky vypadávají z odstředivky dolů.

Typy K41 až K101 mohou být zároveň dodávány s horkovzdušným topením, které způsobuje snížení viskozity použitých řezných kapalin . Tím se zlepší výsledek oddělení kapaliny od třísky.

 

POUŽITÍ ODSTŘEDIVEK PERMOLEX-POLAR

POUŽITÍ ODSTŘEDIVEK PERMOLEX-POLAR

PERMOLEX-POLAR K41 a HYDRO-POLAR ZST 7
pro sušení třísek a brusného kalu z filtračního zařízení.

Zavážení šnekovým dopravníkem.

 

BUBEN PERMOLEX-POLAR

Standardní provedení:

BUBEN PERMOLEX-POLAR

 

POHLED DO PERMOLEX-POLAR

Fotomontáž pohledu do vnitřku odstředivky PERMOLEX-POLAR.

Zde je dobře vidět umístění motoru bubnu v plášti odstředivky.

 

ODSTŘEDIVKA PERMOLEX-POLAR V ODOLEJOVACÍM ZAŘÍZENÍ

ODSTŘEDIVKA PERMOLEX-POLAR V ODOLEJOVACÍM ZAŘÍZENÍ

Třísky jsou pomocí zdvihacího/překlápěcího zařízení vysypány do drtiče třísek typu RS300E. Poté, co byly zmenšeny, dopraví hrablový dopravník krátké třísky do odstředivky PERMOLEX-POLAR K51. Odstředěné třísky jsou hrablovým dopravníkem s výklopným skluzem vyprázdněny do připravených kontejnerů.

 

PŘÍKLAD Z PRAXE - ODSTŘEDIVKY PERMOLEX-POLAR

Problém:

V jednom známém automobilovém podniku vznikají při různém obrábění rozdílná množství třísek. Jako zástupce za velké množství aplikací bychom zde chtěli představit dvě řešení problému.

Řešení 1:

Třísky přicházející z předběžného odlučování ve filtračním zařízení a silně zanesené emulzí jsou hrablovým dopravníkem přiváděny k odstředivce PERMOLEX-POLAR typ K51. Stroj je dimenzován tak, aby i na konci směny mohlo být zpracováváno vznikající větší množství třísek bez zvýšení požadované zbytkové vlhkosti.

Řešení 2:

Třísky smáčené emulzí, které vznikají ve dvou linkách, jsou po zpracování v drtiči třísek přiváděny do odstředivky PERMOLEX-POLAR typ K81.

Poté, co jsou třísky zbaveny řezné kapaliny, jsou pomocí řetězce hrablových dopravníků dopravovány do vyvýšeného zásobníku.

Rozšíření:

Odstředivky PERMOLEX-POLAR se výborně hodí pro použití v zařízeních na úpravu třísek bez obsluhy. Lze je kombinovat se všemi zařízeními na dopravu třísek.

Chcete více informací?

Vyplňte všechny položky formuláře a zmáčkněte odeslat.

Jméno
Kontaktní údaj
Může být email, telefon...

Váš dotaz
antispam kód jedna plus dvě rovná se...
napište slovy výsledek malými písmeny

 
GANES, s.r.o. - netkatalog.czLakovny (lakování) a galvanovny - netkatalog.cz

© GANES s.r.o.
realizace pelikanek.cz