Usługi

Doradztwo ekologiczne

Znaczenie konsekwencji ekologicznych na działalność przemysłu oraz innych spółek rośnie z każdym rokiem. Suma przybywających ustaw środowiskowych, dyrektyw i rozporządzeń prezentowanych przez ministerstwo środowiska naturalnego jest tak szeroka i specyficzna, że dla większości zawodów, nie tylko w zakresie wykończenia powierzchni oraz przetwarzania odpadu, okresowo przychodzi potrzeba dokonania konsultacji z fachowcami zajmującymi się bezpośrednio powyższą specjalizacją.

Są tu jednak także kategorie działalności oraz przedmiotów działalności gospodarczej wpływające na środowisko naturalne w takim stopniu, że konsultacja problemu jest także bardzo korzystna, jednak niewystarczająca z uwzględnieniem wymagań procesu legislacyjnego.

W zgodzie z obowiązującym prawodawstwem (ustawa 100/2001 Dz. Ust. w brzmieniu obowiązującym) zapewniamy więc własnych specjalistów autoryzowanych i dokonywanie wpływu na środowisko naturalne łącznie opracowania dokumentacji EIA.

Obszary, którymi zajmujemy się w naszej działalności doradczej szczególnie:

  • Wykończenie powierzchni – ogólnie
  • Gospodarka wodna wykończeń powierzchni
  • Gospodarka odpadami – ogólnie
  • Ochrona powietrza
  • Ochrona zdrowia
  • Niebezpieczne substancje chemiczne

Projekty wykończeń powierzchni

Zestawy wykończeń powierzchni należą do działów z obciążeniem dla środowiska naturalnego. Nie inaczej jest także w wypadku tych najbardziej rozszerzonych, a więc lakierni i galwanizerni. Eliminowanie negatywnych skutków, tak na atmosferę, wodę, higienę środowiska roboczego itp., zainteresowany ich eksploatacją jest zobowiązany rozpatrywać od samego początku pojawienia się idei na ich zbudowanie.

Ustawa budowlana (nr 169/2018 Dz. Ust. w brzmieniu obowiązującym) oraz ustawy o ochronie atmosfery, prawo wodne oraz ustawa odpadowa, wymagają przygotowanie projektowe tych zestawów w kilku krokach, a jednostki dokonujące ich opracowania muszą mieć upoważnienia dot. szczególnych zdolności do wykonywania tej działalności.

Nasza spółka dysponuje takimi autoryzacjami/upoważnieniami w znaczeniu obowiązującej legislacji i jest z tego powodu odpowiednim partnerem dla zainteresowanych realizacją przygotowawczych faz budowania zakładów zajmujących się wykończeniem powierzchni, łącznie oceny oddziaływań na środowisko (opracowanie EIA).

Działalność serwisowa

Działalność serwisowa

Zakłady zajmujące się wykończeniem powierzchni, jak też zakłady przetwarzające wióry z obróbki metali, mają swoje specyfikacje określone przez korozyjne obciążanie urządzeń przez wykorzystane substancje chemiczne (przykład galwanizernie) oraz przez ścieranie spowodowane kontaktem materiałów podczas przetwarzania wiórów metalowych.

Oboje prowadzi, nawet w wypadku stosowania najlepszych dostępnych materiałów, z uwzględnieniem optymalizacji stosunku cena/wydajność, do stopniowego zużycia poszczególnych części oraz potrzeby dokonania ich napraw lub wymiany.

W wypadku części podlegających szybkiemu zużyciu chodzi w niektórych wypadkach nawet o czas krótszy, niż okres gwarancji na te części udzielany.

W celu zapobiegania nieplanowanym przestojom w biegu urządzenia, została z tego powodu wprowadzona prewencyjna działalność serwisowa łącznie planowania okresów serwisowych na podstawie śledzenia ilości godzin operacyjnych oraz operatywny kontakt z obsługą na bazie połączenia zdalnego z urządzeniem i dokonywaniem diagnostyki z określeniem awarii i jej ewentualnej przyczyny. Kolejno z określeniem możliwej naprawy, przez utrzymanie dokonane przez użytkownika lub przez zaplanowanie wyjazdu naszego technika serwisowego z potrzebnym wyposażeniem.