Wykończenie powierzchni metali

Linie galwaniczne

Dla urządzeń wysokich mocy są w zależności od przeznaczenia, wymagań odbiorców (poziomu automatyzacji, wykorzystana technologia itd.) oraz ich możliwości przestrzennych, projektowane sposoby wykorzystania, do których są kolejno dostosowane także konstrukcje poszczególnych urządzeń oraz ich zestawienie w zespołach technologicznych.

Decydujące części, z których są urządzenia maszynowe linii technologicznych złożone, są zaprojektowane w taki sposób, by umożliwiły wysoki stopień automatyzacji (system Siemens), optymalizacji zużycia energii oraz substancji chemicznych. Dostosowanie urządzeń technologicznych, manipulacja na odcinkach wejściowych oraz wyjściowych, od małych dawek po pojemności wielkoseryjne normalne w przemyśle samochodowym, jest sprawą oczywistą od projektu po realizację.

Główne elementy technologiczne linii galwanicznych

 • odcinki wejściowe i wyjściowe do towaru zawieszanego i masowego
 • urządzenia zbiornikowe łącznie akcesoriów do ogrzewania, ochładzania lub rejestrów klarowanych, ram zasysających, łoży wspornikowych i prowadzących energię elektryczną, armatur prowadzących energię elektryczną oraz mieszania iniektorowego
 • manipulatory GAMA (przenośniki) łącznie torów jezdnych
 • wózki transportowe z napędem elektrycznym lub ręczne
 • suszarki (zbiornikowe, odśrodkowego)
 • stacje rozpuszczania materiału anodowego
 • zbiornikizapasowe i regeneracyjne
 • system zarządzania procesami technologicznymi
 • bębny metalizacji

Do produkcji małoseryjnych z trwającym ręcznym przenoszeniem części metalizowanych, jest przeznaczone oraz produkowane stałe urządzenie metalizacji Galvastac.

Galwaniczne linie zawiasowe

Galwaniczne linie zawiasowe

Do części, gdzie wymaga to ich charakter lub wybrana technologia (chromowanie, eloksowanie itd.), służą linie zawiasowe. Ich część maszynowa, od urządzenia wannowego przez transport towaru w linii, aż po zawieszanie i odwieszanie części na prętach transportowych, zapewnia nasza spółka na podstawie konkretnych wymagań użytkowników. U poszczególnych elementów są wykorzystywane części renomowanych producentów z szerokim zakresem przedstawicieli serwisowych w Czechach, jak też w miejscach dostaw zagranicznych.

Dostarczamy linie podwieszane do:

 • cynkowania
 • Zn – Ni
 • miedziowania
 • niklowania
 • cynowania
 • polerowania chemicznego i elektrochemicznego
 • chromowania
 • anodyzowania
 • fosfatyzacji
 • odtłuszczania
 • trawienia
 • pasywacji
 • czernienia itd.

Galwaniczne linie bębnowe

Części, które są przeznaczone do zwykle używanych standardowych elektrochemicznych wykończeń powierzchni, jak cynkowanie, niklowanie, kadmowanie, posrebrzanie itd. i które swoimi właściwościami geometrycznymi, masowymi lub dalszymi, wymagają taki sposób wykonania.

Galwaniczne linie bębnowe

Dostarczamy linie bębnowe do:

 • cynkowania
 • Zn – Ni
 • miedziowania
 • niklowania
 • cynowania
 • fosfatyzacji
 • odtłuszczania
 • trawienia
 • pasywacji
Lakierowanie elektroforetyczne
Lakierowanie elektroforetyczne

Lakierowanie elektroforetyczne

Do linii ciągłych projektujemy i dostarczamy w wielkościach i potrzebach odpowiadających wykonaniu:

 • przejezdne maszyny natryskowe
 • wanny do lakierowania kataforetycznego lub anaforetycznego
 • przejezdne maszyny do przepłukiwania
 • akcesoria obwodu lakierowania

Do linii kluczowanych projektujemy i dostarczamy w wielkościach i potrzebach odpowiadających wykonaniu:

 • kompletny układ urządzenia wannowego łącznie wyposażenia do części modyfikacji wstępnej
 • wanny do lakierowania kataforetycznego i anaforetycznego
 • wannowa część przepłukiwania suszarki
 • wyposażenie obwodu lakierowania
 • podwieszane manipulatory do transportu preparatów z częściami modyfikowanymi

   

  Usuwanie ścieków

  W procesie chemicznych i elektrochemicznych wykończeń powierzchni jest niezbędnym składnikiem, koniecznym do pomyślnego przebiegu działania eksploatowanej technologii, woda. Woda wstępuje do procesu z określonymi wymaganiami dotyczącymi jej składu fizykalnego i chemicznego, przez proces przechodzi jako medium nośne do wykorzystanych preparatów chemicznych a równocześnie jako medium, które z części opłukuje resztki z łaźni. Jeżeli spełni swoją funkcję i jest na tyle zanieczyszczona przez zawartość substancji procesowych, że jej dalsze zastosowanie byłoby na szkodę procesu samego wykończenia powierzchni, zostaje odprowadzona. Ze względu na w znaczący sposób zmienione właściwości, w porównaniu ze wstąpieniem do procesu, nie można jej po prostu wypuścić do cieków wodnych, ani też do kanalizacji. Tu rozpoczyna swoją funkcję oczyszczania stacja oczyszczania do ścieków i koncentratów, jako układ technologiczny urządzeń zbiorników zbiorczych, reaktorów, jednostek dozujących, zbiorników osadowych, linii doczyszczania, błotniarek oraz systemu zarządzania procesami technologicznymi.

  Wg ilości wchodzących ścieków, zostają w zależności od przeznaczenia i wymagań odbiorców projektowane w zasadzie dwa sposoby rozwiązania, którym kolejno odpowiada także konstrukcja poszczególnych urządzeń i ich umieszczenie w całości technologicznej pracujących okresowo (dawkująco z reaktorami odstawczymi moc ok. do 1 m3/h) lub w sposób ciągły (z reaktorami przepływowymi do mocy ok. 10 m3/h).

  Bardzo wydajne stacje z mocą ponad 10 m3/h są zazwyczaj opracowane z wykorzystaniem linii jonowymiennych.