Povrchové úpravy kovů

Galvanické linky

Pro vysokovýkonná zařízení jsou v závislosti na určení, požadavcích odběratelů (úroveň automatizace, uplatňované technologie atd.) a jejich prostorových možnostech, navrhovány způsoby řešení, jimž následně odpovídá i konstrukce jednotlivých zařízení a jejich sestava do technologických celků.

Rozhodující komponenty, z nichž jsou strojní zařízení technologických linek sestaveny, jsou navrhovány tak, aby umožnily vysoký stupeň automatizace (systém Siemens), optimalizaci spotřeby energií a chemikálií. Přizpůsobení technologického zařízení, manipulace na vstupních a výstupních úsecích od malých dávek až po velkosériové objemy dávek běžných v automobilovém průmyslu je samozřejmostí návrhu a realizace.

Hlavní technologické komponenty galvanických linek

 • vstupní a výstupní úseky pro závěsové a hromadné zboží
 • vanové zařízení včetně příslušenstvítopných, chladících či čeřících registrů, odsávacích rámů, podpěrných a elektrovodných lůžek, elektrovodných armatur a injektorového míchání
 • manipulátory GAMA (dopravníky) včetně pojezdových drah
 • převážecí vozíky s elektropohonem nebo ruční
 • sušící zařízení (vanové, odstředivé)
 • rozpouštěcí stanice anodového materiálu
 • zásobní a regenerační nádrže
 • systém řízení technologických procesů
 • pokovovací bubny

Pro malosériové výroby s přetrvávajícím ručním přenosem pokovovaných dílců je určeno i vyráběné stacionární pokovovací zařízení Galvastac.

Galvanické závěsové linky

Galvanické závěsové linky

Pro dílce, kde to jejich charakter nebo zvolená technologie (chromování, eloxování atd) žádá, slouží linky závěsové. Jejich strojní část od vanového zařízení přes transport zboží v lince až po navěšování a svěšování dílců na přenosové tyče pak na základě konkrétních požadavků uživatelů zajišťuje naše společnost. U jednotlivých prvků jsou využívány komponenty renomovaných výrobců s širokým servisním zastoupením nejen v Česku, ale i v místech zahraničních dodávek.

Dodáváme závěsové linky pro:

 • zinkování
 • Zn – Ni
 • mědění
 • niklování
 • cínování
 • chemické a elektrochemické leštění
 • chromování
 • eloxování
 • fosfátování
 • odmašťování
 • moření
 • pasivaci
 • černění, brynýrování atd.

Galvanické bubnové linky

Dílce, které jsou určeny pro běžně užívané standardní elektrochemické povrchové úpravy zinkování, niklování, kadmiování, stříbření, atd. a jež svými geometrickými, hmotnostními či dalšími vlastnostmi, vyžadují tento způsob provádění.

Galvanické bubnové linky

Dodáváme bubnové linky pro:

 • zinkování
 • Zn – Ni
 • mědění
 • niklování
 • cínování
 • fosfátování
 • odmašťování
 • moření
 • pasivaci
Elektroforetické lakování
Elektroforetické lakování

Elektroforetické lakování

Pro průběžné linky navrhujeme a dodáváme ve velikosti a potřebě odpovídajícím provedení:

 • průjezdní postřikové stroje
 • vany pro kataforetické či anaforetické lakování
 • průjezdní oplachové stroje
 • příslušenství lakovacího okruhu

Pro taktované linky navrhujeme a dodáváme ve velikosti a potřebě odpovídajícím provedení:

 • kompletní sestavu vanového zařízení včetně příslušenství pro předúpravnou část
 • vany pro kataforetické či anaforetické lakování
 • vanová část oplachů
 • sušící zařízení
 • příslušenství lakovacího okruhu
 • podvěsné manipulátory pro přenos přípravků s upravovanými díly

 

Zneškodňování odpadních vod

V procesu povrchových úprav chemických i elektrochemických je nezbytnou součástí nutnou pro zdárný průběh fungování provozované technologie voda. Voda do procesu vstupuje s určitými požadavky na její fyzikální i chemické složení, procesem prostupuje jako nosné médium pro užívané chemické přípravky a současně jako médium, jež z dílců oplachuje výnosy lázní. Splní-li pak svou funkci a je natolik znečištěná obsahem procesních látek, že její další používání by bylo na škodu procesu povrchové úpravy samotnému, je odváděna pryč. S ohledem na výrazně změněné vlastnosti ve srovnání se vstupem do procesu, nelze ji prostým způsobem vypouštět ani do vodoteče ani do kanalizace. Zde nastupuje svou očistnou funkci zneškodňovací stanice pro oplachové vody a koncentráty, jako technologická sestava zařízení sběrných nádrží, reaktorů, dávkovacích jednotek, usazovacích nádrží, dočišťovacích linek, kalolisů a systému řízení technologických procesů.

Dle množství vstupujících odpadních vod jsou v závislosti na určení a požadavcích odběratelů navrhovány v zásadě dva způsoby řešení, jimž následně odpovídá i konstrukce jednotlivých zařízení a jejich sestava do technologických celků pracujících cyklicky (dávkovitě s odstavnými reaktory výkon cca do 1m3/h) nebo kontinuálně (s reaktory průtočnými do výkonu cca 10m3/h).

Velmi výkonné stanice s výkony nad 10m3/h jsou obvykle koncipovány s využitím ionexových linek.