O nás

Společnost GANES s.r.o. byla založena v roce 1993 a nadále pokračuje pevně zakotvená mezi dodavateli zařízení pro povrchové úpravy kovů.

Druhou významnou oblastí aktivit společnosti je řešení problematiky odpadového hospodářství a regenerace řezných kapalin v segmentu třískového obrábění kovů.

V rámci dlouhodobé spolupráce s některými německými firmami, byla činnost společnosti rozšířena na oblast prodeje odstředivek, drtičů, briketovacích lisů a objemových čerpadel

Úroveň znalostí a dlouhodobé praktické zkušenosti (know-how) pracovníků firmy zabezpečuje řešení jednotlivých problémů na nejvyšší technické, ekonomické a ekologické úrovni. Využitím progresivních technologií a komponent dosažitelných na evropském trhu a díky úzkým spolupracím s předními firmami z oboru je společnost schopna zvyšovat výkonnost a efektivnost provozních souborů s respektováním požadavků na budoucí životní prostředí.

Hospodářská komora České republiky

Jsme členem Hospodářské komory České republiky.

Galvanotechnika

 • vany, manipulátory, topné, chladící registry, elektrovodné armatury, PLC řízení, ocelové konstrukce
 • zařízení a provozní soubory pro chemické a elektrochemické procesy povrchových úprav
 • zařízení a provozní soubory pro procesy povrchových úprav elektroforetickým lakováním
 • zařízení a provozní soubory prozneškodňování odpadních produktů z těchto procesů
 • zavádění technologií čistší produkce

Třískové hospodářství

 • odstředivky, drtiče, briketovací lisy, vozíky na třísky, dopravníky, separátory
 • zařízení a provozní soubory pro kontinuální zpětné získávání řezných kapalin při úpravě kovových třísek a brusných kalů
 • zařízení a provozní soubory pro drcení třísek z kovoobrábění, jejich sušení a případné briketování
  zařízení pro olejová hospodářství

Čerpadla

 • prodej objemových čerpadel STEIMEL

Manipulační a separační zařízení

 • výklopníky pro průmyslovou manipulaci se sypatelnými materiály
 • bubnové separátory

Certifikáty na výrobky

Certifikát výrobku
Certifikát výrobku
Certifikát výrobku

Certifikáty ISO

Certifikát ISO
Certifikát ISO
Certifikát ISO
Certifikát ISO

Certifikováno dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Politika jakosti a environmentální politika

Hodnotová oblast Pravidla chování a jednání
Zákazník / trh

V ústředí našeho zájmu stojí stávající i potenciální zákazníci

Nabízíme jenom takové produkty, které zvládneme k úplné spokojenosti zákazníka

Požadavky našich zákazníků známe, poznáváme a naplňujeme je
„Víme, co děláme a proč to děláme“

Pro našeho zákazníka jsme spolehlivým partnerem

Společnost / prostředí

Řídíme se požadavky platných právních předpisů, norem a jinými požadavky

Rozvíjíme environmentální chování zaměstnanců

Zveřejňujeme informace o dopadech naší činnosti na životní prostředí

Dbáme o prevenci znečištění a zlepšování ochrany životního prostředí v námi dodávaných
souborech povrchových úprav

Jsme společností, která poskytováním svých činností a dodávek zajišťuje zdravější,
krásnější a čistší prostředí pro naše zákazníky i republiku

Spolupracovníci

Každý pracovník zná své pravomoci, povinnosti a odpovědnosti

Kvalifikovaní a spokojení spolupracovníci jsou zárukou dalšího zlepšování výstupů
společnosti

Motivovaní spolupracovníci přináší výhody jak společnosti, tak zákazníkům

Týmová práce zvyšuje pružnost, schopnost a způsobilost

Prosperita společnosti je zárukou jisté budoucnosti zaměstnanců

Motto „Kde jsou výsledky prioritou“

Všeobecné obchodní podmínky

Ke stažení v PDF.