Třísková hospodářství

Základní zařízení této oblasti jsou:

 • Drtiče třísek segmentové nebo hřídelové
 • Odstředivky třísek
 • Briketovací lisy
 • Regenerace řezných kapalin
 • Dopravníky třísek
 • Bubnové separátory třísek
 • Vozíky na třísky
 • Výsypníky palet

Z naší nabídky vysoce výkonných zařízení a jednotlivých komponent nakonfigurujeme třísková hospodářství vhodné pro každé výrobní či zpracovatelské prostředí. Zařízení námi dodávané lze bez problémů začlenit do stávajících procesů a umožňují vám výběr vhodného formátu výsledného produktu.

Drtiče

Segmentové provedení řady RS

Segmentové provedení řady RS

Průchozí výkon: dle materiálu a formy třísek až cca 8 t/h (ocel)
Pohon: elektrický nebo hydraulický (vyšší výkony)

Velké kusy a konce tyčí iniciují kontrolu zablokování a jejich vypuzení. U kusů rozměrově větších než je otvor vyhazovače se drtič bez sebepoškození automaticky vypne. Kus je pak možno ručně vyjmout inspekčním otvorem.

Pomocí hydraulicky nebo pneumaticky ovládané výhybky jsou kusové díly odváděny jinam než vlastní třísky.

Hřídelové provedení řady ZW

Průchozí výkon: dle materiálu a formy třísek až cca 3 t/h (ocel)
Pohon: elektrický
Provedení: jednohřídelové, dvouhřídelové

Velké kusy a konce tyčí iniciují zablokování chodu drtiče. Jejich odstranění je pak nutno provést ručně inspekčním otvorem.
Na přání možno opatřit drtič vyměnitelným sítem s volitelnou perforací otvorů ovlivňující výslednou velikost drcených třísek.

Hřídelové provedení řady ZW

Odstředivky

Průmyslové odstředivky

Průmyslové odstředivky

Dle účelu použití (odolejování, sušení, praní, oplachování, povlakování) a provedení (ruční, automatické) jsou odstředivky označeny:

Polar C – pro ruční obsluhu, vsázka až 300kg (200 dm3), max 10 vsázek/h
Polar F – pro ruční obsluhu, vsázka až 300kg (200 dm3), max 25 vsázek/h
Polar Z – speciální provedení pro žárové zinkovny
Polar FK – naklápěcí odstředivka, vsázka až 300kg (70 dm3)
Polar K – kontinuální automatická odstředivka, průchozí výkon až 10m3
Polar E –dávková automatická odstředivka, vsázka až 300kg (120dm3), max 10 vsázek/h

Dopravníky třísek

Obecné informace

Zpracování kovových třísek vyžaduje jejich přemísťování prostorem, jak směrem k zpracovatelskému zařízení (drtiče, odstředivky, lisy) nebo mezi jednotlivými komponentami technologických linek.
Tuto funkci lze zajišťovat různými typy dopravníků (řetězové, harpunové, šnekové, vibrační, magnetické atd.) nebo potrubním systémem (vakuově či kapalinově).
Naše společnost ve svých zařízeních aplikuje a dodává dopravníky v největší míře hrablového a článkového provedení.
Běžné rozměry šířky skříní jsou dle potřebných přepravních výkonů a vzdáleností 300, 500 a 800 mm s délkou do cca 25 000 mm.
Přepravovaný kovový materiál je značně abrasivní, a proto jsou i dopravníky svou konstrukcí a provedením tomuto uzpůsobeny – používání otěruvzdorných materiálů na namáhaných plochách a kvalitních článkových řetězů je technologickou samozřejmostí.
Tam, kde si to technické řešení žádá (zásobníky, dávkovače), pak figurují v našich dodávkách šneková či vibrační provedení dopravníků.

Dopravníky třísek

Odstředivé čištění kapalin

Odstředivé čištění kapalin

Obecné informace

 • čištění olejů
 • odstranění obrusů a olejů z emulzí
 • čištění chladící vody použité při broušení skla
 • oddělení kapalin rozdílných hustot

Pro toto zařízení nabízíme:

 • Odstředivé separátory s ručním vyprazdňováním kalového podílu
 • Odstředivé separátory s automatickým vyprazdňováním kalového podílu
 • Dosažitelná separace u těchto zařízení je až do 5μm a průtok až do 150l/min.

Bubnové separátory třísek

Obecné informace

Zpracování kovových třísek vyžaduje v maximální míře jejich oddělení od kusových příměsí.
Tuto funkci lze zajišťovat různými typy separátorů (vibrační, prstové, bubnové, magnetické atd.)
Naše společnost ve svých zařízeních aplikuje a dodává separátory v největší míře bubnové a vibrační.
Běžné rozměry bubnů jsou dle potřebných přepravních výkonů a vzdáleností 400, 700 a 1 000 mm s délkou do cca 3 000 mm.
Přepravovaný kovový materiál je značně abrasivní, a proto jsou separátory svou konstrukcí a provedením tomuto uzpůsobeny – používání otěruvzdorných materiálů na namáhaných plochách je technologickou samozřejmostí.

Bubnové separátory třísek

Třísková hospodářství

Katalog v PDF je stažení.